Saavutettavuusseloste


Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Xamk Open Learn -sivustoa.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Verkkosivustolla on erityisesti parannettavaa seuraavissa asioissa:


  • Kuvien ja videoiden tekstivastineet
  • Videoiden tekstitykset
  • Liitetiedostojen saavutettavuus

Puutteisiin pyrimme vastaamaan käyttäjien koulutuksella ja ohjeistuksella vuosien 2020-2022 aikana.

Tekninen toteutus

Xamk Open Learn - oppimisympäristö perustuu avoimen lähdekoodin Moodle-alustaan. Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa (selaimen uusin saatavilla oleva versio):

  • Firefox
  • Chrome
  • Edge
Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:
  • HTML
  • CSS
  • Javascript


Vaatimustenmukaisuustilanne

Xamk Open Learn -verkkosivusto pyrkii täyttämään Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Sivusto ei vielä kaikilta osin ole vaatimusten mukainen.

Havaitut puutteet saavutettavuudessa

Havaittava: Tekstivastineita puuttuu olennaista tietoa sisältävistä kuvista

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivustolla on olennaisia kuvia, joille ei ole merkitty ALT-määritteitä tai niitä ei ole merkitty koristeeksi.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Aikasidonnaisen median vastineet puuttuvat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Kaikille tallennetuille audio- ja videosisällöille ei ole tarjolla tekstimuotoista vastinetta eikä kaikkia videoita ole tekstitetty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu), 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)

Havaittava: Verkkosivun rakenteen ja elementtien saavutettavuudessa on ongelmia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sisällön muotoilemiseen on käytetty HTML-koodia, otsikon teksti puuttuu tai tekstin muotoilemiseen on käytetty b-, center- tai i-tunnistetta. Joillakin sivuilla otsikkotasoja H1-H6 ei ole käytetty oikeassa suhteessa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Verkkosivulla käytetyt värit ja kontrastit eivät kaikilta osin täytä vaatimuksia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Osassa sivustoa sisällön muotoilemiseen on käytetty värejä, joiden kontrasti on riittämätön ja joissa väri on ainoa keino informaation välittämisessä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.1 Värien käyttö, 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Hallittava: Verkkosivuilla käytettyjen linkkien tarkoitus osittain epäselvä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivustolla voi olla linkkejä, joiden tarkoitus ei selviä linkkitekstistä tai se ei ole selvitettävissä ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Toimintavarma: Verkkosivuilla voi olla virheitä HTML-merkkauskielessä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivustolla voi olla HTML-merkkauskielen virheitä, kuten puutteellisia alku- ja lopputageja sekä virheitä elementtien sisäkkäisessä järjestyksessä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 4.1.1 Jäsentäminen

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 18.8.2020. Seloste perustuu Xamkin itsearvioon.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta verkkolomakkeella: Palautelomake

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Vastaamme 14 päivän sisällä. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Päivitetty: 15.9.2020