Kiertotalouden tehtäväpankki, jossa haasteet kohtaavat ratkaisijansa. Tehtäväpankin sisältö koostuu eri laajuisista työelämän toimeksiannoista kiertotalous-aiheisiin haasteisiin liittyen. Tehtäväpankkia voidaan käyttää eri alojen opintojaksoilla.

Onko yrityksellänne tai yhdistyksellänne kiertotalouteen liittyvä haaste, tehtävä tai projekti, johon kaipaisitte toteuttajaa, uutta ideaa tai näkökulmaa? Syntyykö liiketoiminnassanne materiaalivirtoja tai hukkaa, jota voisi vielä hyödyntää raaka-aineena? Onko tavoitteenanne kehittää toimintaanne huomioimaan paremmin kiertotalouden tavoitteet jätteen synnyn ehkäisyssä, raaka-aineiden pysymisessä kierrossa ja siten tuotteisen elinkaaren pidentämisessä?

Lisää oma kiertotaloustehtäväsi ja anna Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden olla osa ratkaisun löytämistä.