Lukion työelämä- ja yrittäjyyskurssi

Keväällä 2020 vapaasti valittavina opintoina suoritettavan digikoutsikoulutuksen ja digihyvinvointivalmennuksen oppimisalusta.