Työhyvinvointi-kokonaisuuden valmennuspohja, urheilijat

DIGIKOUTSI-KOULUTUKSEN AIKANA PALAUTETTAVAT TEHTÄVÄT & OHJAUSSIMULAATIO

  •  Verkko-ohjauksen käsikirja (”digikoutsin ABC”). Palautus 16.10.2020 mennessä (Digivoimaa-hanke)
  • Oppimispäiväkirja (reflektiopäiväkirja digihyvinvointipilottien ohjauksista). Palautus 18.12.2020 mennessä (Sari ja Digivoimaa-hanke)
  • Ohjaussuunnitelmat arvioitaviksi (Digivoimaa-hanke). Palautus ennen koutsauskertoja Open Learn-alustalle erikseen sovittuina ajankohtina
  • Teemoihin liittyvät oppimistehtävät. Palautus 16.10.2020 mennessä. Suositellaan tehtäväksi heti lähiopetuskertojen jälkeen (Digivoimaa-hanke)
  • Ohjaussimulaatio pareittain 15.9.-16.10. välisenä aikana Discord -alustalla. (2 x 1 tunti). Ohjaussimulaatioon laaditaan oppimistehtävä, joka lisätään myös Open Learn -alustalle.


Kaikki osa-alueet ovat osa kurssiarviointiaKeväällä 2020 vapaasti valittavina opintoina suoritettavan digikoutsikoulutuksen ja digihyvinvointivalmennuksen oppimisalusta.