Itseopiskelukurssi hanketyöstä Xamkissa.

Learn how to use EXAM-software

Tällä opintojaksolla käydään läpi EXAM-tenttijärjestelmän käyttämistä. 

Tällä opintojaksolla käydään läpi Microsoft Teamsin perustoiminnot. Suoritettuasi opintojakson ansaiset Teamsin perustaidot hallussa -opintomerkin.

Hienoa, että olet kiinnostunut saavutettavuudesta. Kun suoritat tämän Saavutettavuus-kurssin, opit hyvät perusteet saavutettavuudesta yleisesti ja Xamkissa erityisesti.

Tämän opintokokonaisuuden suoritettuasi

  • Tiedät, miten saavutettavuutta edistetään Xamkissa.
  • Tiedät, mitä saavutettavuudella tarkoitetaan ja miksi sen huomioiminen on tärkeää.
  • Sinulla on perustiedot saavutettavuusvaatimuksista sekä saavutettavuutta koskevista laeista ja asetuksista.
  • Tiedät, miten verkkomateriaalien saavutettavuutta arvioidaan ja miten voit huomioida saavutettavuuden, kun tuotat itse verkkomateriaaleja.Tällä alustalla tutustut H5P-työkalun toimintoihin, joita voi myös hyödyntää omalla opintojaksolla.