Luontoarvojen huominen puunkorjuussa

Tämä oppimisalusta on tarkoitettu luonnonhoitoon liittyvän tiedon ja materiaalin jakamiseen puunkorjuuyrityksiin. Tarjolla on myös harjoituksia itseopiskelun tueksi.