Duration of the course 6.6.-31.8.2022.

This course provides basic knowledge of mass transfer operations and theory and an overview of the separation and purification technologies in biorefineries for producing bioproducts including biofuels, bioenergy, biochemicals and materials.

4. säätötekniikka (54 tuntia)

 • Takaisinkytketyn säädön toimintaperiaate
 • Jatkuva-aikaiset PID-säätöalgoritmit ja kehittyneet säätöalgoritmit
 • Takaisinkytketyn PID-säädön virityksen ja ohjattavan prosessin dynamiikan yhteys
 • Suljettujen säätöpiirien simulointi
 • Hajautettu automaatiojärjestelmä (DCS) ohjausjärjestelmänä

3. ohjaustekniikka (27 tuntia)

 • Mittaus- ja ohjaustoimintojen esittäminen PI-kaavioissa
  • Pääpiiripositiointi: mittaus, ohjaus, säätö, on-off-venttiili, on-off-moottori
  • Konepaikkapositiointi: yrityskohtainen tai KKS (energia-alalla)
 • Ohjaustoiminnat
  • Ajotahot eli moodit: käsiohjaus ja automaattiohjaus
  • Pakko-ohjaaminen eli lukitusohjaaminen
 • Ohjaustoimintojen dokumentointi
  • Ohjaustoimintojen esittäminen toimintakaavioina ja ohjaus- ja lukituskaavioina (logiikkakaavioina)
  • Ohjaustoimintojen esittäminen sanallisina toimintakuvauksina
 • Ohjelmoitava logiikkajärjestelmä (PLC) ohjausjärjestelmänä
 • Logiikkasovellusten suunnittelu

2. AUTOMAATION LAITETEKNIIKKA

 • Binääriset ja analogiset anturit ja lähettimet
 • Toimiyksiköt, esim. kelat, releet, magneettiventtiilit, moottorit
 • Ohjausjärjestelmät, esim. logiikkajärjestelmät, prosessiautomaatiojärjestelmät
 • Anturien, lähettimien ja toimiyksiköiden liittäminen ohjausjärjestelmiin sähköisillä standardiviesteillä ja IO-yksiköillä sekä digitaalisella tiedonsiirrolla käyttäen kenttäväyliä

1. MITTAUSTEKNIIKKA JA TIEDONKERUU (27 tuntia)

 • Analogiset mittaukset, esim. lämpötila, paine jne.
 • Binääriset mittaukset, esim. raja-arvon tai kohteen tunnistus jne.
 • Analogiset ja binääriset standardiviestialueet sekä digitaalinen viestiliikenne
 • Binääriluvut sekä A/D- ja D/A-muunnokset
 • Mittausten suorituskyky

Tervetuloa opintojaksolle!

Tervetuloa opiskelemaan opintojaksolle Turva-automaatio ja turvalogiikat (10op)!