Tämä Ratatekninen toimintaympäristö - koulutus (10op) on ensimmäinen Rautatieteknologian osaaja -koulutuksen (30op) osa ja sisältää seuraavat itsenäiset kokonaisuudet. Löydät kunkin sisällön opiskeluohjeineen välilehdiltä.

  1. Rataympäristö (2op) 16.11.-31.12.2020
  2. Rata ja radan tekniset järjestelmät (5op) 1.1.-14.3.2021
  3. Liikennöinti ja liikenteenohjaus (3op) 15.3.-30.4.2021

  • Kokonaisuudet löydät välilehdiltä nimettyinä. 
  • Opintojakson suorittamiseen vaaditaan kaikkien kokonaisuuksien hyväksytty suorittaminen. 
  • Arviointi toteutetaan osio kerrallaan. Kokonaisuudesta saat opintorekisterin merkinnän toukokuussa 2021.

Opettaja: Jorma Pekkanen (yhteydenotot ohjauskanavan kautta)

Koulutuksen on tuottanut Proxion Plan oy:n yhteistyössä Xamkin kanssa. 

Koulutusmateriaali on käyttöehtojen piirissä ja saat kokonaisuuteen katseluoikeudet (käyttöehtojen 1.2. kohtaa ei sovelleta, ks. kohta 2.5. ).

Tämä opintojakso on Avoimen AMK:n tarjontaa. 

This course provides basic knowledge of mass transfer operations and theory and an overview of the separation and purification technologies in biorefineries for producing bioproducts including biofuels, bioenergy, biochemicals and materials.