Tämä on Digipedavalmennus (syksy 2021) -ryhmän opintojakso. 


1.     AUTOMAATION ELINKAARI
2.     
AUTOMAATION PERUSTOIMINNAT
3.     TEHTÄVÄ
4.     KENTTÄINSTRUMENTOINNIN VALINTA JA DOKUMENTOINTI
5.     MILLOIN TARVITAAN AUTOMAATTISTA SÄÄTÖÄ?
        WHEN DO WE NEED AUTOMATIC CONTROL?
6.     TEHTÄVÄ
7.     POSITIOKOHTAISTEN TOIMINTAKUVAUSTEN LAATIMINEN
8.     TEHTÄVÄ
9.     PIIRIN LISÄYS AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN
        SYSTEM ENGINEERING AND PROGRAMMING IN DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS (DCS)
10.   SOVELLUSTEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SUURISSA AUTOMAATIOJÄRJESTELMISSÄ
11.   PERUSPIIRIEN OHJELMOINTIA
12.   TEHTÄVIÄ
13.   TENTTI

 1. Automaation elinkaari
 2. Automaation perustoiminnat
 3. TEHTÄVÄ
 4. Kenttäinstrumentoinnin valinta ja dokumentointi 
 5. Milloin tarvitaan automaattista säätöä? / When do we need automatic control?
 6. TEHTÄVÄ
 7. Positiokohtaisten toimintakuvausten laatiminen / Specification of functional loop descriptions 
 8. TEHTÄVÄ
 9. Piirin lisäys automaatiojärjestelmään
 10. Sovellusten suunnittelu ja toteutus suurissa automaatiojärjestelmissä / System engineering and programming in distributed control systems (dcs) 
 11. Peruspiirien ohjelmointia
 12. TEHTÄVIÄ
 13. TENTTI


SISÄLTÖ: 
 1. MITÄ VOIDAAN TEHDÄ OHJAUSJÄRJESTELMILLÄ? 
 2.  WHAT ARE WE ABLE TO DO WITH PROCESS CONTROL SYSTEMS?
 3. CONTROL SYSTEMS OF POWER PLANTS
 4. INTRODUCTION TO PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
 5. TEHTÄVIÄ
 6. MITEN TUNNISTETAAN AUTOMAATION PERUSTOIMINNAT?
 7. MILLAISIA LAITTEITA KÄYTETÄÄN PROSESSI-INSTRUMENTOINNISSA?
 8. KENTTÄLAITEKYTKENNÄT AUTOMAATIOJÄRJESTELMISSÄ
 9. CONNECTING ELECTRIC DRIVES TO CONTROL SYSTEMS
 10. TEHTÄVIÄ
 11. LISÄMATERIAALIA
 12. TENTTI / SUORITUSTODISTUS  
sisältö:
 1. Mitä voidaan tehdä ohjausjärjestelmillä?
 2. What are we able to do with process control systems?
 3. Control systems of power plants
 4. Introduction to programmable logic controllers
 5. Tehtäviä
 6. Miten tunnistetaan automaation perustoiminnat?
 7. Millaisia laitteita käytetään prosessi-instrumentoinnissa?
 8. Kenttälaitekytkennät automaatiojärjestelmissä
 9. Connecting electric drives to control systems
 10. Tehtäviä
 11. Lisämateriaalia
 12. Tentti / suoritustodistus 


Xamk AWS Academy. Enroll if you are interested in Amazon AWS cloud topics and certifications. Enrollment key: AWS-XamkMonimuotoisuuden arvostaminen on nousemassa työyhteisöjen uudeksi vetovoimatekijäksi. Monimuotoisuus on mahdollisuus juuri Sinulle ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etnisyyteen, vammaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen tai perhetaustaan liittyvään työllistymiseen.

Monimuotoisessa työyhteisössä osaaminen on tärkein uuden työvoiman rekrytointiin liittyvä näkökulma.

Tässä Ruutia sukupuolisensitiiviseen uraohjaukseen materiaalikokonaisuudessa näemme itsetuntemuksen osaamisen rinnalla yhtä tärkeänä tekijänä oman tulevaisuuden löytämisessä ja rakentamisessa.

Lähde siis itsenäiselle tutkimusmatkalle kokoamaan ruutia omaan urasuunnitteluusi, laajentaen omia mahdollisuuksiasi ja rikastuttaen työyhteisön perinteisiä sukupuolirajoja - aidosti omana, kokonaisena itsenäsi, kaikessa potentiaalissasi!

Ruuti – sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit -hankkeen päärahoittajana on Hämeen ELY-keskus ja rahoituslähde on Euroopan Sosiaalirahasto - ESR.


* This an old course. The new course is found from learn.xamk.fi. 

This is Xamk orientation course for new students. The orientation course contains essential information about the key players, services and systems at Xamk.

This is a self-study online course. You can keep track on completed activities and you may complete the course at your own pace.

Enrollment key for students is "XAMK21".