Summary

Keväällä 2020 vapaasti valittavina opintoina suoritettavan digikoutsikoulutuksen ja digihyvinvointivalmennuksen oppimisalusta.

Time
22.01.2020 - 31.08.2021

Enroll now