Summary

Kursen behandlar olika modaliteter inom den diagnostiska radiologi såsom slätröntgen, ultraljud, datortomografi (CT), scintigrafi, magnetresonans (MR), angiografi och myelografi med avseende ffa på indikationer. Systematisk genomgång av olika röntgenmodaliteter vid diagnostik av sjukdomar ffa inom rörelseapparaten. Genomgång av bildtolkning och bildanalys där studenterna självständigt lär sig känna igen anatomiska strukturer samt vanligt förekommande patologiska tillstånd. Studenten skall också kunna tolka skriftliga röntgensvar och även författa en adekvat remiss.

Time
11.11.2022 - 31.01.2023

Enroll now