Summary

Biotalous liiketoiminnan tukena -verkkokoulutus antaa kattavan yleiskuvan bio- ja kiertotaloudesta ja niiden huomioimisesta erityisesti pk-yritysten toiminnassa. Kurssi on räätälöity Kymenlaakson yritysten erityispiirteet huomioiden ja siinä hyödynnetään monipuolisesti alueellisia esimerkkejä bio- ja kiertotalouden liiketoiminnasta. Kurssin tehtävät tukevat oman toiminnan peilaamista bio- ja kiertotalouden tavoitteisiin sekä yritystoiminnassa hyödynnettävien bio- ja kiertotaloutta edistävien työkalujen omaksumista
Verkkokurssi on toteutettu ESR:n tuella osana KYMIEXACT -hanketta.

Time
14.10.2019 - 15.12.2019

Enroll now