Summary

Verisuonikatetrien turvallinen käyttö: PICC, keskuslaskimoportti, ääreislaskimokanyyli, Midline ja tunneloitu keskuslaskimokatetri

Time
30.11.2020 - 31.12.2020

Enroll now