Summary

Luontoarvojen huominen puunkorjuussa

Tämä oppimisalusta on tarkoitettu luonnonhoitoon liittyvän tiedon ja materiaalin jakamiseen puunkorjuuyrityksiin. Tarjolla on myös harjoituksia itseopiskelun tueksi.

Time
17.11.2020 - 31.12.2021

Enroll now