SummaryMonimuotoisuuden arvostaminen on nousemassa työyhteisöjen uudeksi vetovoimatekijäksi. Monimuotoisuus on mahdollisuus juuri Sinulle ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etnisyyteen, vammaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen tai perhetaustaan liittyvään työllistymiseen.

Monimuotoisessa työyhteisössä osaaminen on tärkein uuden työvoiman rekrytointiin liittyvä näkökulma.

Tässä Ruutia sukupuolisensitiiviseen uraohjaukseen materiaalikokonaisuudessa näemme itsetuntemuksen osaamisen rinnalla yhtä tärkeänä tekijänä oman tulevaisuuden löytämisessä ja rakentamisessa.

Lähde siis itsenäiselle tutkimusmatkalle kokoamaan ruutia omaan urasuunnitteluusi, laajentaen omia mahdollisuuksiasi ja rikastuttaen työyhteisön perinteisiä sukupuolirajoja - aidosti omana, kokonaisena itsenäsi, kaikessa potentiaalissasi!

Ruuti – sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit -hankkeen päärahoittajana on Hämeen ELY-keskus ja rahoituslähde on Euroopan Sosiaalirahasto - ESR.


Time
01.12.2020 - 31.12.2023

Enroll now